6.12.2017 r. KONFERENCJA: „Proces inwestycyjno-budowlany w obiektach gospodarki wodno-ściekowej oraz wybrane problemy eksploatacyjne, czyli na co zwrócić uwagę, aby uniknąć długoletnich problemów eksploatacyjnych –zobacz szczegóły