Harmonogram badań badań biegłości na rok 2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości w zakresie pobierania próbek na rok 2022. Oferujemy Państwu szeroki zakres badań biegłości z pobierania próbek realizowany jest w oparciu o wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz dokument PCA – DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe”.