Harmonogram badań badań biegłości na rok 2024

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości w zakresie pobierania próbek na rok 2024. Oferujemy Państwu szeroki zakres badań biegłości organizowanych w zakresie pobierania próbek środowiskowych, badań próbek gleby oraz osadu ściekowego. ARQUES Sp. z o.o. jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Organizatorem badań biegłości zgodnie z wydanym zakresem akredytacji organizatora badań biegłości o numerze PT 013. Pozostałe dostępne programy realizowane są w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz dokument PCA – DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe

Nazwa Programu Matryca Analizowane parametry Runda I Runda II Runda III Runda IV Ceny netto Szczegóły Formularz do pobrania
Environment SA-1 PROGRAM AKREDYTOWANY Gleba -pH w KCl, -pH w H20 -fosfor przyswajalny, -cynk, -miedź, -chrom ogólny, -nikiel, -rtęć, -ołów, -kadm, -sucha masa, -straty przy prażeniu Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - - 900 zł netto pobierz program Pobierz formularz
14.08.2024r.
Termin PT: Termin PT:
30.08.2024r.
Termin wydania raportu: Termin wydania raportu:
08.03.2024r. 03.10.2024r.
-magnez przyswajalny* -potas przyswajalny* *parametry nieakredytowane
Environment SAMP 2 PROGRAM AKREDYTOWANY Ściek oczyszczony- pobieranie próbek Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych: -metoda manualna, próbka jednorazowa -metoda automatyczna, próbka złożona Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - I uczestnik – 890,00 zł netto II uczestnik – 490,00 zł netto pobierz program pobierz formularz
13.03.2024r. 21.05.2024r. 04.09.2024r.
Termin PT*: Termin PT*: Termin PT*:
27.03.2024- met. manualna 26-28.03.2024r.- met. automatyczna 04-06.06.2024r. 17-19.09.2024r.
Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu:
24.04.2024r. 28.06.2024r. 18.10.2024r.
Environment SAMP 3 PROGRAM NIE- AKREDYTOWANY Woda podziemna, Woda powierzchnio- wa z rzeki, Woda powierzchnio- wa z jeziora- pobiera- nie próbek Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - - I uczestnik – 610,00 zł netto II uczestnik – 400,00 zł netto pobierz program pobierz formularz
03.04.2024r. 27.08.2024r.
Termin PT*: Termin PT*:
17-18.04.2024r. 11-12.09.2024r.
Termin wydania raportu: Termin wydania raportu:
22.05.2024r. 11.10.2024r.
Environment SAMP 4 PROGRAM AKREDYTOWANY Woda do spożycia- pobieranie próbek Pobieranie próbek do badań: - fizykochemicznych -mikrobiologicznych Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: I uczestnik – 890,00 zł netto/ 550,00 zł netto II uczestnik – 490,00 zł netto/300,00 zł netto pobierz program pobierz formularz
30.04.2024r. 27.08.2024r. 19.11.2024r.
Termin PT*: Termin PT*: Termin PT*: Termin PT*:
14.05.2024r. 10.09.2024r. 03.12.2024r.
Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu: Termin wydania raportu:
13.03.2024r. 11.06.2024r. 08.10.2024r. 31.12.2024r.
Przyjmowanie zgłoszeń udziału w rundzie II w zakresie pobieranie próbek wody do spożycia przeznaczonych do badań MIKROBIOLOGICZNYCH zostało ZAKOŃCZONE
Environment SAMP 5 PROGRAM AKREDYTOWANY Osad ściekowy, Gleba rolna- pobieranie próbek Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - - I uczestnik – 950,00 zł netto/ matryce II uczestnik – 570,00 zł netto/ matryce pobierz program pobierz formularz
02.04.2024r. 29.08.2024r.
Termin PT*: Termin PT*:
16.04.2024r. 12.09.2024r.
Pobieranie próbek osadu ściekowego do badań mikrobiologicznych* *parametr nieakredytowany Termin wydania raportu: Termin wydania raportu:
17.05.2024r. 15.10.2024r.
Environment SAMP 6 PROGRAM AKREDYTOWANY Odpad- pobieranie próbek Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych próbek odpadu o kodzie: 19 08 02, 19 08 05 Termin nadsyłania zgłoszeń: Termin nadsyłania zgłoszeń: - - 1.100,00 zł netto pobierz program pobierz formularz
04.04.2024r. 18.09.2024r.
Termin PT*: Termin PT*:
18.04.2024r. 01.10.2024r.
Termin wydania raportu: Termin wydania raportu:
24.05.2024r. 30.10.2024r.
Environment SL-7 PROGRAM NIE- AKREDYTOWANY Osad ściekowy -pH w H2O -fosfor ogólny, -miedź, -chrom ogólny, -nikiel, -rtęć, -ołów, -kadm, -wapń -magnez -azot amonowy -azot Kjeldahla -sucha masa, -straty przy prażeniu Termin nadsyłania zgłoszeń: - - - 800,00 zł netto pobierz program pobierz formularz
12.04.2024r.
Termin PT*:
26.04.2024r.
Termin wydania raportu:
17.06.2024r.
WP Data Tables