Harmonogram badań badań biegłości na rok 2023

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań biegłości w zakresie pobierania próbek na rok 2023. Oferujemy Państwu szeroki zakres badań biegłości z pobierania próbek realizowany jest w oparciu o wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz dokument PCA – DAPT-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe”. Program Environment SA-1, Environment SAMP4, Environment SAMP5 są programami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji o numerze PT013.