Pobieranie próbek środowiskowych + badania biegłości

utworzone przez | lut 6, 2014 | Badania biegłości, Szkolenia | 0 komentarzy

Pobieranie próbek środowiskowych  (wody, ścieki, osady, gleby) do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Teoria połączona z badaniami biegłości.

 

Zakres szkolenia:

Dzień I (26.03.15) – SZKOLENIE, podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia :

 • Pobieranie próbek ścieków, osadów ściekowych, wód wodociągowych, wód powierzchniowych  i gleb rolnych w teorii i praktyce
 • Walidacja metody pobierania próbek
 • Kontrola jakości pobierania próbek i szacowanie niepewności pobierania
 • Badania biegłości w pobieraniu próbek

Dzień II (27.03.15) – badanie biegłości ENVIROMENTAL SC-8-15 pobieranie próbek:

 • ścieków komunalnych oczyszczonych,
 • wody wodociągowej,
 • wody powierzchniowej
 • osadu ściekowego,
 • gleby rolnej

Istnieje możliwość udziału tylko w szkoleniu lub tylko w badaniu biegłości !!

 

Oznaczane parametry

Analizy chemiczne próbek z badań PT wykonywane będą w akredytowanym laboratorium w zakresie:

 • Ścieki oczyszczone: pH, temperatura (pomiary w terenie), fosfor ogólny, zawiesina ogólna
 • Woda wodociągowa:pH, temperatura (pomiary w terenie), jon amonowy, Fe
 • Woda powierzchniowa:pH, temperatura, Fe, fosfor ogólny
 • Osad ściekowy: pH, fosfor ogólny, Zn
 • Gleby: pH, fosfor przyswajalny, Ni

Analizy mikrobiologiczne próbek z badań PT wykonywane będą w akredytowanym  laboratorium  w zakresie:

 • Woda wodociągowa: Enterokoki, E.coli
 • Woda powierzchniowa: Enterokoki, Salmonella
 • Osad ściekowy: Salmonella, Jaja pasożytów ATT
 • Gleby: Salonella spp., Jaja pasożytów ATT

Badania Biegłości realizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN/ISO 17043:2011.

Termin szkolenia: 26-27.03.2015 r.
Miejsce szkolenia:  ARQUES sp. z o. o Chodzież,  ul. Mostowa 9
Koszt uczestnictwa:

1. Szkolenie teoretyczne w dniu 1, tj. 26.03.2015 – 850,00 zł netto
2. Szkolenie i udział w badaniach biegłości 26-27.02.2015 r. – 850,00 zł netto + koszt badania biegłości od 250 zł netto (w zależności od wyboru liczby matryc)

Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy wraz z obiadem (pkt. 1); dla osób uczestniczących w dwóch dniach (pkt. 2) dodatkowo nocleg w pokoju dwuosobowym i kolacja w formie bankietu.

  Dodatkowo:
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu. UWAGA! Rabat doliczany jest do ceny niższej.

 

Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom

Organizator udostępnia sprzęt do pobierania próbek, jednak w miarę możliwości wskazane jest pobieranie próbek swoim sprzętem.

 Prowadzący szkolenie: dr  inż. Piotr Pasławski 
Termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia, w formie wypełnionego formularza, prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 20.03.2015 r. na adres:  e.siwek@arques.pl info@arques.pl, faksem na numer: 67 28 27 110, bądź pocztą na adres: ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież.
Zgłoszenia na udział w badaniach biegłości przyjmowane są na odrębnym formularzu PT. Zgłoszenia na udział w badaniach biegłości przyjmowane są na odrębnym formularzu PT.

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.
Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia i badania biegłości, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem.
Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z VAT, po dołączeniu oświadczenia do formularza zgłoszeń.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI !

 

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki szkolenia

 

Szczegółowy program i koszt badania biegłości ENVIROMENTAL SC-8-15

Więcej informacji na temat organizacji szkoleń i badań biegłości w zakładce Ogólne Warunki Świadczenia Usług.

 

About Arques
Arques Sp z o.o. to akredytowane laboratorium badawcze do badań i pobierania próbek środowiskowych więcej na stronie O nas

0 komentarzy