Program szkolenia

 1. ODBIÓR WRAŻEŃ DŹWIĘKOWYCH I ICH WPŁYW NA CZŁOWIEKA
 2. POJĘCIA I DEFINICJE
 3. WARTOŚCI NORMATYWNE
 4. METODA BADAWCZA
 • Akty prawne
 • Przyrządy pomiarowe
 • Wzorcowanie mierników hałasu i kalibratorów akustycznych, przegląd świadectw wzorcowania
 • Instrukcja sprawdzenia i kalibracji miernika hałasu
 • Pomiary hałasu do oceny ekspozycji zawodowej
 • Pomiary zorientowane na zadania
 • Pomiary zorientowane na pracę
 • Pomiar całodniowy
 1. INSTRUKCJA BADAWCZA DLA POMIARÓW ZORIENTOWANYCH NA ZADANIA
 2. WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
 3. NIEPEWNOŚĆ METODY BADAWCZEJ
 4. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA METODY ZORIENTOWANEJ NA ZADANIA
 5. HAŁAS INFRADŹWIĘKOWY

Do kogo szkolenie jest skierowane?

Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • pomiarów hałasu akustycznego na stanowiskach pracy
 • sprawdzenia aparatury pomiarowej
 • wyznaczenia wskaźnika narażenia
 • określenia niepewności aparatury pomiarowej i niepewności metody badawczej
 • walidowania metody badawczej

Notka o Prelegencie

mgr Andrzej Uzarczyk

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wieloletni pracownik Laboratorium Badań środowiska pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku i wieloletni wykładowca. Autor publikacji i programów komputerowych z zakresu czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Termin: 05.08.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: zł 650,00 netto