Czy Laboratoria badające i pobierające próbki odpadów mają łatwiej?

Wymagania dokumentu DAB-11 – Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów. Dokument  DAB-11 został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek odpadów i badania chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne oraz badania właściwości fizycznych odpadów w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów.

Wykładowcą szkolenia będzie Ewelina Siwek:

• Wieloletni Kierownik Laboratorium badań środowiskowych
• Czynny audytor systemu zarządzania oraz obszaru technicznego w zakresie pobierania oraz badania próbek zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz audytów wewnętrznych
W swojej wieloletniej pracy przez proces akredytacji przeprowadziła od podstaw 5 laboratoriów badawczych, funkcjonujących do dnia dzisiejszego
• Przewodnicząca Grupy roboczej ds. materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych utworzonej w GUM

Termin: 15.04.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 500,00 zł netto