Arques Logo

Szkolenie:  Wprowadzenie metod badawczych.
Praktyczne przygotowanie metody analitycznej do oceny
poprzez walidację/weryfikację, bieżącą kontrole jakości i kryteria akceptacji wyniku.

REZERWUJ SZKOLENIE

Szkolenie pozwoli na:
– samodzielne wykonanie walidacji procedury własnej
– samodzielne wykonanie weryfikacji metody znormalizowanej
– ustalenie warunków kontroli jakości metody (kontrola wewnętrzna, kontrola
zewnętrzna)
– ustalenie kryteriów akceptacji wyników
– oszacowanie niepewności metody
– ocenę wyników badań biegłości dla danej metody
– prowadzenie zapisów z walidacji/weryfikacji metody (plan walidacji,
dokumentowanie procesu walidacji, wyciąg walidacyjny
– przygotowanie się do prowadzenia zakresu elastycznego metody
– prowadzenie auditu procesu walidacji
– szacowanie niepewności na podstawie danych walidacyjnych, danych z badań
biegłości i danych z bieżącej kontroli jakości
– zapoznanie z nowymi wymogami EURACHEMU


Szkolenie kierowane jest do osób:
– wykonujących rutynowa badania
– wykonujących walidacje własnych procedur badawczych
– wykonujących weryfikację metod znormalizowanych
– auditorów wewnętrznych wykonujących audity techniczne
– wykonujących oceny techniczne laboratoriów

Prowadzący szkolenie:
dr inż. Piotr Pasławski

Program szkolenia:
Dwudniowe szkolenie z podstaw walidacji/weryfikacji metod badawczych (ocena wymagań klienta, plan walidacji, prowadzenie walidacji, ustalenie wyciągu walidacyjnego/podsumowania walidacji, ustalenie kryteriów akceptacji wyników (ślepa próba, precyzja, odzysk, kontrola kalibracji, karty kontrolne), oszacowanie niepewności (główne źródła niepewności metody), ustalenia kontroli zewnętrznej, warunki prowadzenia metody w zakresie elastycznym, audit wewnętrzny walidacji


Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom na szkoleniu lub co powinni mieć ze sobą:
– procedurę/normę którą chcą zwalidować/zweryfikować
– przykładową dokumentację prowadzonej przez siebie walidacji/weryfikacji
(jeżeli już to wykonywali).


Cena szkolenia:
Cena szkolenia to: 1100 zł netto
*Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
*W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.
*Istnieje możliwość organizacji noclegu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia: 26.11.2015 r.
* Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na adres: szkolenia@arques.pl 
lub pocztą na adres ARQUES Sp. z o. o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież.

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku Vat po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia.
Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.
Na pięć dni roboczych przed planowanym odbyciem się, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu.


Termin szkolenia:
2-3. Grudzienia 2015 r.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o
ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

->Rezerwuj szkolenie<-