Program Badań Biegłości w zakresie pobierania próbek ENVIROMENTAL SC-8 i ENVIROMENTAL SC-9 jest organizowany i realizowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz dokumentu PCA – DAP-01 „Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe”. Głównym celem programu jest umożliwienie uczestnikom potwierdzenia swoich kompetencji w pobieraniu próbek wody do spożycia, wody powierzchniowej, wody podziemnej, ścieków oczyszczonych. Adresatami programu są zarówno akredytowane laboratoria środowiskowe jak i zakłady starające się o uzyskanie certyfikatu akredytacji.

Termin: 16.04.2019 r.

Miejsce: Hotel Sypniewo