Arques Logo

Temat: Warsztaty pobierania próbek środowiskowych (wody, ścieki, osady, gleby i odpady).
Teoria i praktyka.

Zakres szkolenia:
-Techniki pobierania próbek: ścieków, osadów ściekowych, wód, gleb i odpadów
-Wyposażenie, pojemniki niezbędne do poboru próbek ścieków, wód, osadów ściekowych, gleb i odpadów
-Transport i przechowywanie
-Kontrola jakości pobierania próbek i szacowanie niepewności pobierania.
-Praktyczne wykonanie pobierania próbek

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza, najpóźniej do 7.10.2016 r.
pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Cena szkolenia: 590 zł.
Podana cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:
10 Październik 2016 r.
(9:00-16:00)

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
Firma ARQUES
64-800 Chodzież