Arques Logo

                          
Szkolenie: Utrwalanie próbek środowiskowych.
                                                Utrwalanie próbek w terenie oraz w laboratorium.  NOWOŚĆ !!!

REZERWUJ SZKOLENIE

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat istoty utrwalania próbek środowiskowych oraz możliwych sposobów ich utrwalania, w zależności od rodzaju badanych parametrów oraz optymalizacji procesu utrwalania, zarówno w miejscu pobierania próbek, jak i w laboratorium po dostarczeniu próbek nieutrwalonych. Odpowiemy na pytanie dlaczego należy utrwalać pobrane próbki i jakie procesy chemiczne i fizyczne mają miejsce podczas danego sposobu utrwalania. Biorący udział w szkoleniu poznają także wpływ niewłaściwego utrwalenia próbek i niewłaściwego ich transportu na uzyskane wyniki analiz i na wielkość błędu, dzięki czemu podniosą swoje kompetencje w zakresie właściwego przygotowania próbek do badań. Po szkoleniu słuchacze z większą świadomością procesów zachodzących w pobranych próbkach będą wykonywali rutynowe badania próbek środowiskowych, tak aby uzyskiwać miarodajne wyniki analiz.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w laboratoriach pobierających i badających próbki środowiskowe, zwłaszcza personelowi technicznego wykonującemu rutynowo analizy próbek środowiskowych, chcącemu ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu istoty utrwalania próbek oraz wpływu tego procesu na uzyskanie miarodajnych wyników badań.

Prowadzący szkolenie:
* dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Program szkolenia:
*Zmiana właściwości pobranej próbki na skutek zachodzących procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych.
*Źródła potencjalnych zmian składu próbki.
*Utrwalanie próbek jako sposób zapobiegania niekorzystnym procesom i reakcjom w próbkach środowiskowych czyniących próbkę
niereprezentatywną.
*Dobór odpowiedniego pojemnika, sposobu jego napełniania oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w miejscu pobrania.
*Dobór odpowiedniego pojemnika oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w laboratorium po dostarczeniu próbki nieutrwalonej
przez klienta.
*Utrwalanie fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne próbek środowiskowych.
*Techniki utrwalania próbek w oparciu o normę PN-EN ISO 5667-3:2013-5 oraz o obowiązujące normy na oznaczenie poszczególnych
parametrów w próbkach środowiskowych.


Cena szkolenia:
Cena szkolenia to 690 zł netto
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia 6.12.2016 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110 


Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi  odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji  noclegu (koszty pokrywa zamawiający)

Informacja o tym co może być przydatne uczestnikom na szkoleniu:
Podczas szkolenia przydatna będzie elementarna wiedza na temat znanych dotąd sposobów utrwalania próbek dla danych metod badań próbek środowiskowych.

Termin szkolenia:
8 Grudzień 2016 r.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o  ul. Mostowa 9 64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ