arques-logo-pca
KAMROL ZDJ

Centrum szkoleniowo-badawcze ARQUES wraz ze współpracą firmy KAMROL serdecznie zapraszają na konferencję:

„Termiczne przekształcanie czy rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <– POBIERZ

Konferencję przeprowadzą:

prof. dr. hab. Jacek Czekała – Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, specjalista w dziedzinie chemii rolnej.

mgr inż. Cezary Jędrzejewski – Ekspert w swojej branży Kierownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zawodowej „PEWIK GDYNIA” sp. z o.o. w Gdyni.
Kierownik Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE” k/Gdyni.
kierownik rozruchu Stanowiska Badawczo-Modelowego Elektrowni Jądrowej – Instytut Energii Atomowej w Świerku.
Z-ca kierownika rozruchu Wydziału Żywic Fabryki Farb „POLIFARB” w Gdyni.
Inżynier rozruchu ciepłowni grzewczo-rozruchowej i oczyszczalni ścieków na budowie Elektrowni Jądrowej „ŻARNOWIEC”.
Inżynier rozruchu bloku BC-50 elektrociepłowni EC III w Gdyni.
Uczestnik projektu ”Planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi w województwie pomorskim”, współautor Raportu wojewódzkiego 2013 współautor monografii Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej wydanej przez Izbę Gospodarczą „WODOCIĄGI POLSKIE”
członek Zespołu Standaryzacyjnego powołanego przez Izbę Gospodarczą „WODOCIĄGI POLSKIE” i Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w celu opracowania Standardowych rozwiązań w gospodarce osadowej
Współpracował (w charakterze eksperta, na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej) przy realizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Gdańsk-Wschód”

Program konferencji:

9:00-12:30
„Termiczne przekształcanie (suszenie ze współspalaniem lub monospalanie) jako skuteczna metoda wtórnej przeróbki odwodnionych osadów ściekowych – podstawowe technologie, przykłady instalacji, wybrane aspekty ekonomiczne (w zakresie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych)”.

12:30-13:30
Przerwa obiadowa

13:00-15:00
„Wady i zalety komunalnych osadów ściekowych, a ich rolnicze wykorzystanie”

Podsumowanie konferencji:
-wnioski z warsztatów omówione przez prowadzących szkolenie
-ewentualne opinie i uwagi uczestników (w tym zgłaszanie przydatnej/oczekiwanej tematyki kolejnych szkoleń)

*Koszt udziału w konferencji to: 490 zł netto

Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Zgłoszenia po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać pod adres e-mial: szkolenia@arques.pl, lub faksem pod numer: 67-28-27-110.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Termin konferencji:
27.04.2017 r. godz. 9:00-16:00

Miejsce konferencji:
Siedziba firmy ARQUES/KAMROL Chodzież ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież.

Osoba kontaktowa: Fabian Mróz – koordynator ds. szkoleń tel.: 724-100-034, email: szkolenia@arques.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <– POBIERZ