Szkolenie praktyczne

 • Przygotowanie próbek:
  – Mineralizacja
  – Omówienie mineralizacji mokrej otwartej, mokrej zamkniętej, suchej otwartej, suchej zamkniętej oraz używanych reagentów i sprzętu
  – Charakterystyka używanych kwasów
  – Porównanie metod roztwarzania próbek oraz wybór najkorzystniejszych z nich
 • Kontrola wyposażenia używanego do roztwarzania i analizy próbek
 • Oznaczanie przygotowanej próbki na sprzęcie firmy AGILENT i SCP SCIENCE
 • Praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy tj. roztworzenie próbek, wprowadzenie wybranej metody FAAS, tworzenie kart Shewharta, kart rozstępów, planów oraz wykazów sterowania jakością w odniesieniu do metod FAAS, elementy walidacji metody w praktyce.

Termin: 17.05.2019 r.
Miejsce: Chodzież
Cena: 1300,00 zł netto