Uwzględnienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025-02:2018

  • Omówienie podstawowych zmian zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do pobierania próbek
  • Omówienie ogólnych wymagań dotyczących procesów zidentyfikowanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ze szczególnym uwzględnieniem pobierania próbek w tym: pobieranie próbek środowiskowych – wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb przemysłowych, gleb rolnych, odpadów; utrwalanie pobieranych próbek środowiskowych; czynniki przeszkadzające w analizach klasycznych i instrumentalnych oraz obliczanie wyników z badań; audyt pionowy zlecenia – od pobierania próbek do wydania wyników z badań
  • Identyfikowanie ryzyk i szans związanych z pobieraniem próbek oraz ich analiza

Termin: 15.04.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 500,00 zł netto