Termin szkolenia

Do ustalenia z zamawiającym

Godz. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia

ARQUES sp. z o. o.

ul. Mostowa 9

64-800 Chodzież

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do tematu przygotowania próbek
 • Rys historyczny i definicje związane z przygotowaniem próbek
 • Podział sposobów mineralizacji Omówienie: mineralizacji mokrej otwartej, mineralizacji mokrej zamkniętej, mineralizacji suchej zamkniętej, mineralizacji suchej otwartej oraz używanych reagentów i sprzętu
 • Przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych
 • Charakterystyka używanych kwasów
 • Porównanie metod roztwarzania próbek oraz wybór najkorzystniejszych z nich
 • Kontrola wyposażenia używanego do roztwarzania próbek
 • Przygotowanie próbki i oznaczanie jej na sprzęcie firmy AGILENT i SCP SCIENCE
 • Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. roztworzenie próbek, wprowadzenie wybranej metody FAAS, CVAAS, tworzenie kart Shewharta, kart rozstępów, planów oraz wykazów sterowania jakością w odniesieniu do metod FAAS, elementy walidacji metody w praktyce.

Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom na szkoleniu: kalkulator

Prowadzący szkolenie

Kierownik laboratorium Ewelina Siwek

 • Wieloletni Kierownik Laboratorium badań środowiskowych
 • Czynny audytor systemu zarzadzania oraz obszaru technicznego w zakresie pobierania oraz badania próbek zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz audytów wewnętrznych
 • W swojej wieloletniej pracy przez proces akredytacji przeprowadziła od podstaw 5 laboratoriów badawczych, funkcjonujących do dnia dzisiejszego
 • Przewodnicząca Grupy roboczej ds. materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych utworzonej w GUM

Cena szkolenia

1300,00 zł netto + 23% VAT

Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad. Uczestnik szkolenia otrzymuje w dniu szkolenia Fakturę z 14-sto dniowym terminem płatności.

Informacji dotyczących organizacji szkolenia udziela: Joanna Gil-Czerwień koordynator ds. szkoleń Tel. 607-206-290 szkolenia@arques.pl