logo-arques-male

               Szkolenie:       Środowisko pracy: hałas, drgania, oświetlenie
                                         Teoria połączona z badaniami biegłości.

REZERWUJ MIEJSCA NA SZKOLENIE

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzy i umiejętności:
*sprawdzenia aparatury pomiarowej;
*wyznaczenia wskaźnika narażenia;
*określenia niepewności aparatury pomiarowej i niepewności metody badawczej;
*walidowania metody badawczej
*pomiarów środowiska pracy w praktyce

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do osób które chcą uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, oraz takich, które chcą albo też muszą taką wiedze zdobyć.
Każdy chętny może podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz lepiej przygotować się do realizacji postawionych mu zadań. Jest to możliwe przy niewielkim ponoszeniu kosztów za szkolenie.

Prowadzący szkolenie:
Mgr. Andrzej Uzarczyk Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wieloletni pracownik Laboratorium Badań środowiska pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku i wieloletni wykładowca. Autor publikacji i programów komputerowych z zakresu czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Program szkolenia:
Dzień I (9:00-18:00) 
Aspekty teoretyczne pomiarów środowiska pracy

1. Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
*
Podstawowe wielkości i prawa fotometryczne.
*Wzorcowanie i sprawdzanie luksomierzy i kalibratora.
*Obowiązujące normy i zmiany w normach
*Procedura pomiarowa
*Niepewność metody badawczej

2.Pomiary i ocena narażenia hałasu na stanowiskach pracy oraz hałas zewnętrzny
*
Odbiór wrażeń dźwiękowych i wpływ hałasu na organizm
*Wzorcowanie i sprawdzenie przyrządów pomiarowych
*Metoda badawcza
*Niepewność metod badawczych
*Walidacja metody badawczej

3.Pomiary i ocena drgań na stanowiskach pracy
*
Wpływ drgań na człowieka
*Wzorcowanie i sprawdzenie przyrządów pomiarowych

Dzień II (9:00-16:00)
Praktyka połączona z badaniami biegłości

1. Zajęcia praktyczne wraz z badaniami biegłości odbywać się będą w zakładzie produkcyjnym na terenie Gminy Chodzież
Badania biegłości realizowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN/ISO 17043:2011.
*
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy oraz hałasu zewnętrznego
*Pomiary drgań ogólnych i miejscowych
*Pomiary oświetlenia
*Dyskusja i pytania

Cena szkolenia:
*Szkolenie teoretyczne w dniu pierwszym koszt 700 zł netto
*Szkolenie teoria + praktyka 1000 zł netto
*Szkolenie + udział w badaniach biegłości koszt 700 zł netto + od 300 zł netto koszt badań
biegłości

*** Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy wraz z obiadem.
Dla osób uczestniczących w dwóch dniach: nocleg w pokoju dwuosobowym i kolacja w formie bankietu.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu. UWAGA! Rabat doliczany jest do ceny niższej.

Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom na szkoleniu :
Kopie świadectw wzorcowania aparatury pomiarowej, kalkulator.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach praktycznych i badaniach biegłości zobowiązani są do zabrania swojego sprzętu pomiarowego. W przypadku kiedy nie będzie takiej możliwości, prosimy o wcześniejsze przesłanie informacji w celu udostępnienia sprzętu od organizatora.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Zgłoszenia, w formie wypełnionego formularza, prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 08.09.2015 r. na adres:  szkolenia@arques.pl  faksem na numer: 67 28 27 110, bądź pocztą na adres: ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież.

Zgłoszenia na udział w szkoleniu przyjmowane są na formularzu szkolenia.
Zgłoszenia na udział w badaniach biegłości przyjmowane są na odrębnym formularzu PT.

Informacje dodatkowe:
*W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.

*Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.

*Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem.

*Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z VAT, po dołączeniu oświadczenia do formularza zgłoszeń.

Termin szkolenia:
*17-18.września 2015r

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o  ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

REZERWUJ MIEJSCA NA SZKOLENIE