Arques Logo

Szkolenie:  Środowisko pracy dla początkujących.
Warsztaty z podstaw pomiarów środowiska pracy: hałas, drgania
oświetlenie.


Formularz zgłoszeniowy <— POBIERZ

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z rozporządzeniami oraz metodykami pomiarowymi (dotyczącymi pomiarów hałasu , oświetlenia , drgań mechanicznych ).
Uczestnik szkolenia pozna obowiązujące techniki pomiarowe oraz zapozna się z zasadami interpretacji wyników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętności dotyczące:
*wykonania pomiarów zgodnie z metodyką
*sprawdzania sprzętu pomiarowego
*interpretacji uzyskanych wyników

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających wykonywanie badań i pomiarów hałasu , oświetlenia oraz drgań mechanicznych, a także do osób które chcą utrwalić swoją wiedze w tej dziedzinie.

Prowadzący szkolenie:
mgr. Patrycja Kalinowska

Program szkolenia:
Pierwszy dzień – szkolenie teoretyczne (9:00-17:00)
*Przedstawienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych.
*Omówienie aktulanych metodyk pomiarowych  dotyczących pomiarów oświetlenia ,hałasu ,drgań mechanicznych.
*Omówienie wymagań dotyczących sprzętu pomiarowego
*Omówienie sposobu sprawdzania sprzętu pomiarowego przed przystąpieniem do pracy.
*Zasady wykonywania pomiarów.
*Interpretacja wyników badań.

Drugi dzień – warsztaty pomiarowe (9:00-17:00) 
*Pomiary na konkretnym stanowisku pracy.

Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom na szkoleniu:
Wskazane aby na szkolenie zabrać sprzęt pomiarowy używany w laboratorium.

Cena szkolenia:
Cena szkolenia to: 990 zł netto
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.
Cena nie obejmuje noclegu aczkolwiek istnieje możliwość pomocy organizatora przy rezerwacji (koszty pokrywa zamawiający)

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.
Na pięć dni roboczych przed planowanym odbyciem się, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Termin szkolenia:
Pierwsza połowa Kwietnia 2017 r.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o
ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <– pobierz

-> REZERWUJ SZKOLENIE <-