Arques Logo

Temat szkolenia: „Spektrometria w podczerwieni FT-IR – wdrożenie nowej techniki instrumentalnej w laboratorium badawczym”

Formularz zgłoszeniowy <– pobierz

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie podstawowych informacji na temat zastosowania techniki spektrometrii w podczerwieni w analityce badawczej. Celem szkolenia jest przekazanie – w sposób przystępny – wiedzy dotyczącej sposobów postępowania i możliwości, jakie daje zastosowanie tej techniki w badaniach chemicznych oraz wskazanie zagrożeń dla jakości wyników badań uzyskiwanych tą techniką.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie jest kierowane do personelu laboratoriów usługowo-badawczych, w których planuje się wdrożenie nowej techniki pomiarowej – spektrometrii w podczerwieni, osób które dotychczas nie wykonywały badań tą techniką oraz laboratoriów, które posiadają spektrometr FT-IR, ale wykorzystują jego możliwości w bardzo okrojonym zakresie.

 

Program szkolenia:

  • Informacje ogólne. Techniki i metody badań stosowane w chemii analitycznej.
  • Metody spektroskopowe (optyczne).
  • Podstawy teoretyczne techniki spektrometrii w poczerwieni.
  • Możliwości wykorzystania techniki FT-IR w analityce chemicznej.
  • Techniki wykonywania widm transmisyjnych w podczerwieni i ich interpretacja – podstawy teoretyczne.
  • Praktyczne zastosowanie FT-IR w laboratorium badawczym.
    Opracowanie metody badawczej opartej na analityce techniką FT-IR i jej walidacja.

Wykładowca: Marzena Mazurowska

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22.11.2016 r  – wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Cena szkolenia: 790 zł.
Podana cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:

25 Listopad 2016 r.
(9:00-16:00)

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
Firma ARQUES
64-800 Chodzież