Program badań biegłości w zakresie pomiarów czynników środowiska pracy SANITATION INO-10-19jest organizowany i realizowany w oparciu o wymagania normy

PN-EN ISO/IEC17043:2011

„Ocenazgodności.Ogólnewymaganiadotyczącebadaniabiegłości”

orazdokument

PCA –DAPT-01

„Akredytacjaorganizatorówbadańbiegłości.Wymaganiaszczegółowe”.

Głównym celem programu jest umożliwienie uczestnikom potwierdzenia swoich kompetencji w pomiarach środowiska pracy: oświetlenie, hałas oraz drgania ogólne i miejscowe.

Koszt uczestnictwa w jednej rundzie badania biegłości wynosi:

  • Oświetlenie 590,00 zł netto (04.10.2019 r.)
  • Hałas na stanowisku pracy 590,00 zł netto (03.10.2019 r.)
  • Hałas zewnętrzny 590,00 zł netto (03.10.2019 r.)
  • Drgania ogólne i miejscowe 590,00 zł netto (03.10.2019 r.)
  • Zapylenie 590,00 zł netto (03.10.2019 r.)
  • Mikroklimat 590,00 zł netto (04.10.2019 .)
  • Wydatek energetyczny 590,00 zł netto (04.10.2019 r.)
  • Pakiet 4 czynników: 2100,00 zł netto TANIEJ o 260 zł