prof. Danuta Barałkiewicz

Kierownik Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN. V-ce Przewodnicząca Komisji Analizy Spektralnej PAN oraz V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Juliusza Aleksandrowicza. Autoryzowany wykładowca TrainMiC w zakresie Metrology in Chemistry oraz autorka licznych publikacji naukowych.
Od kilku lat wykładowca w ARQUES-ie.

mgr. Ewelina Siwek

Kierownik laboratorium, auditor wewnętrzny, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w laboratorium oraz w prowadzeniu szkoleń dla pracowników laboratoriów i pracowników odpowiedzialnych za kontrolę jakości w zakładach produkcyjnych.