prof. Danuta Barałkiewicz

Kierownik Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN. V-ce Przewodnicząca Komisji Analizy Spektralnej PAN oraz V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Juliusza Aleksandrowicza. Autoryzowany wykładowca TrainMiC w zakresie Metrology in Chemistry oraz autorka licznych publikacji naukowych.