Szkolenie teoretyczne

  • Omówienie podstawowych zmian zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • Omówienie ogólnych wymagań dotyczących procesów zidentyfikowanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • Analiza ryzyk i szans

Warsztaty

  • Szczegółowe omówienie procesów i ich powiązań oraz przygotowanie „Kart procesu” dla wszystkich zidentyfikowanych procesów
  • Identyfikowanie ryzyk i szans oraz ich analiza
  • Praktyczne wykonanie najistotniejszych ryzyk i szans

Termin: 20-21.05.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 950,00 zł netto