image1.png

Szkolenie: „Pobieranie próbek środowiskowych – woda, ścieki, osady, odpady i gleby – teoria”.Formularz zgłoszeniowy


Nowość w ARQUES: Automatyczne pobieranie próbek scieków !

 

Podczas szkolenia zostaną omówione:
-Pobieranie próbek ścieków, wód wodociągowych, powierzchniowych, podziemnych, osadów, odpadów gleb rolnych oraz przemysłowych.
-Walidacja metody pobierania próbek

-Kontrola jakości pobierania próbek  i szacowanie niepewności pobierania
-Badania biegłości w pobieraniu próbek
-Audit pobierania próbek

Do kogo kierowane jest szkolenie:
-Prywatne laboratoria badawcze
-Inspekcje sanitarne
-Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
-Wodociągi oraz inne jednostki zajmujące się pobieraniem próbek

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Zdobędziesz wiedzę dotyczącą:
-zasad pobierania próbek wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb
-używanego sprzętu do pobierania próbek
-kontroli jakości pobierania próbek
-walidacji i szacowania niepewności
-odpowiemy na pytania nurtujące uczestników
-pomożemy nabrać pewności siebie w pobieraniu próbek
– sposoby utrwalania pobieranych próbek środowiskowych
– czynników przeszkadzających w analizach klasycznych i instrumentalnych oraz obliczanie wyników z badań
–  auditu pionowego zlecenia – od pobierania próbek do wydania wyników z badań.

Prowadzący szkolenie:

dr inż Agnieszka Wiśniewska

mgr Ewelina Siwek – kierownik laboratorium, audytor wewnętrzny, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Cena za szkolenie:
590 zł netto
Podana cena za szkolenie obejmuje: certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie
przysługuje 5% rabatu.

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.
*Na pięć dni roboczych przed planowanym odbyciem się, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszty pokrywa zamawiający)

Termin nadsyłania zgłoszeń :
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia: 25.09.2017 r poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

 

Termin szkolenia:
2-3-4.10.2017 r.

Szkolenie teoretyczne odbędzie się 8.11.2016 dzień wcześniej i dzień później odbędą się badania biegłości  https://arques.pl/harmonogram-badan-bieglosci-2015/

 

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o
ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY