Program szkolenia

 1. Klasyfikacja substancji chemicznych i działanie na organizm oraz ocena efektu toksyczności
 2. Obowiązujące akty prawne i normy
 3. Przyrządy o szybkim odczycie
 4. Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, gazy wzorcowe
 5. Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu zgodnie z uwzględnieniem normy PN-EN 45544-1:2015
 6. Instrukcja oceny narażenia na gazy toksyczne za pomocą przyrządów o szybkim odczycie
 • Strategia pobierania próbek powietrza
 • Ocena narażenia
 • Interpretacja wyników
 1. Walidacja, potwierdzenie metody oceny narażenia na gazy toksyczne za pomocą przyrządów o szybkim odczycie
 • Selektywność metody
 • Zmienność linii zerowej
 • Całkowita niepewność
 • Granica oznaczenia ilościowego
 • Liniowość metody
 • Zakres metody
 1. Niepewność metody badawczej
 • Źródła niepewności
 • Obliczenie składników niepewności metodami statystycznymi (szacowanie typu A)
 • Inne źródła danych o niepewności z uwzględnieniem normy PN-EN 45544-1:2015 (szacowanie typu B)
 • Złożona niepewność standardowa
 • Niepewność rozszerzona
 • Zapisywanie wyniku pomiaru z niepewnością
 1. Ćwiczenie praktyczne, potwierdzenie metody CO, NO, NO2 na podstawie świadectwa wzorcowania miernika

Do kogo szkolenie jest skierowane?

Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • pobierania próbek powietrza za pomocą przyrządów o szybkim odczycie
 • sprawdzenia aparatury pomiarowej
 • wyznaczenia wskaźnika narażenia
 • określenia niepewności aparatury pomiarowej i niepewności metody badawczej
 • walidowania metody badawczej

Notka o Prelegencie

mgr Andrzej Uzarczyk

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wieloletni pracownik Laboratorium Badań środowiska pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku i wieloletni wykładowca. Autor publikacji i programów komputerowych z zakresu czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Termin: 12.08.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 650,00 zł netto