logo-arques-male

       Szkolenie: „Oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej”


Formularz zgłoszeniowy

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnictwo w organizowanym szkoleniu to przede wszystkim szansa na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chromatografii jonowej pod kierunkiem osoby doświadczonej, która od ponad 10 lat zajmuje się analizą anionów tą metodą analityczną i wdrożyła tę metodę w laboratorium akredytowanym.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę teoretyczną w zakresie oznaczania przede wszystkim anionów, jak również kationów, która z pewnością przyda się do wdrożenia, czy też udoskonalenia tej metody w laboratorium.
Uzyskają wiele praktycznych i cennych wskazówek na temat przygotowania próbek do analizy, a zwłaszcza odpowiedzi na typowe problemy związane z analizą anionów i kationów.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników laboratoriów chemicznych, którzy przygotowują się do wdrożeni chromatografii jonowej, którzy w swojej pracy wykorzystują technikę i pragną poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności oraz chcą się dowiedzieć, jak w praktyce rozwiązać problemy napotykane w trakcie codziennej pracy.

Wykładowca:
dr Agnieszka Pieniak – W roku 2006 ukończyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską z zakresu chemii. Temat pracy doktorskiej związany był z chromatografią planarną i cieczową. Badania wchodzące w skład pracy doktorskiej zostały opublikowane w 15 artykułach oraz przedstawione na konferencjach krajowych i zagranicznych w postaci referatów i posterów.  Po ukończeniu studiów doktoranckich  zaczęła pracować w laboratoriach akredytowanych jako analityk zajmując się głównie analizami chromatograficznymi. Obecnie pracuję jako starszy specjalista w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska i obok analiz chromatograficznych zajmuję się również wdrażaniem nowych metod analitycznych, w tym  metody AT4.  W roku 2013 laboratorium dostało akredytację na oznaczanie AT4. Pani Agnieszka była osobą odpowiedzialną za wdrożenie tej metody i przygotowanie jej do akredytacji. Od tego czasu wykonuję liczne analizy AT4 w odpadach, kompostach i glebach. Posiada dużą wiedzę, praktykę i doświadczenie w tym temacie.

Zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu:
1.Podstawy teoretyczne chromatografii jonowej
*klasyfikacja metod chromatograficznych,
*podstawy teoretyczne procesu rozdzielania,
*podstawowe parametry opisujące rozdzielanie oraz czynniki wpływające na jakość
rozdziału.
2.Budowa chromatografu jonowego
3.Eluenty
4.Kolumny
5.Detektory
6.Chromatografia jonowa z supresją i bez supresji
7.Metody przygotowania próbek ciekłych, stałych i gazowych
8.Analiza jakościowa i ilościowa
9.Integracja chromatogramów
10.Rozwiązywanie podstawowych problemów analitycznych w analizie metodą
chromatografii jonowej

Nadsyłanie zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Cena szkolenia: 890 zł.
Podana cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:
Listopad 2017 r.

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
Firma ARQUES
64-800 Chodzież

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY