Arques Logo

Temat: Audit Pionowy – zlecenia. Realizacja zlecenia od przyjęcia próbki do wydania raportu badań.
Audit
wewnętrzny w praktyce – jak skutecznie przeprowadzić audit wewnętrzny w
laboratorium.

Zakres szkolenia:
-System zarządzania w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
-Dokumenty PCA
-DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe,Dokumenty EA
-EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych
-Norma PN-EN ISO/IEC 17025-wymagania dotyczące zarządzania
-Podwykonawstwo,
-Przegląd umowy
-Skargi
-Niezgodności
-Działania korygujące i zapobiegawcze
-Zapisy
-Odstępstwa
-Norma PN-EN  ISO/IEC 17025 – wymagania techniczne  pkt. 5.2 – 5.10.
-Przegląd wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025
-Sprawozdania z badań.
-Przegląd umowy – najważniejsze elementy.
-Personel – kryteria dla personelu wykonującego badania, autoryzującego sprawozdania
-Audit realizacji zlecenia

Cena szkolenia:
Cena szkolenia to 590 zł netto
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi  odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji  noclegu (koszty pokrywa zamawiający)

Informacja o tym co może być przydatne uczestnikom na szkoleniu:
Podczas szkolenia przydatna będzie elementarna wiedza na temat znanych dotąd sposobów utrwalania próbek dla danych metod badań próbek środowiskowych.

Termin szkolenia:
12.Maj.2017 r.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o
ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież