Arques Logo

                      Szkolenie: Obszar regulowany prawnie – próbki środowiskowe
                                          Wymagania legislacyjne dotyczące badań próbek
                                          środowiskowych referencyjność metodyk badawczych.

 

Formularz zgłoszeniowy <– pobierz


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Podczas szkolenia nabywacie Państwo umiejętności swobodnego poruszania się wśród niezliczonej ilości dokumentów regulujących wymagania dotyczące metodyk badawczych, ich interpretacji i odpowiedniego zastosowania w akredytowanym laboratorium środowiskowym. Zdobędziecie także wiedzę na temat różnorodnych rozwiązań dotyczących udowodnienia przez laboratorium badawcze pełnej równoważności metodyk alternatywnych z metodykami referencyjnymi. Podczas części warsztatowej będziecie Państwo mieli możliwość przećwiczenia, na wybranych przykładach, zaproponowanych na szkoleniu rozwiązań dotyczących przedstawiania dowodów na równoważność metod alternatywnych w stosunku do referencyjnych.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zarówno kierownictwa, jak i personelu technicznego, chcących ugruntować i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu wymagań dotyczących obszarów regulowanych prawnie i wiążących się z tym obowiązków laboratorium badającego próbki środowiskowe, w tym wymagań dotyczących stosowanych przez laboratorium metodyk badawczych.
Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za dopełnienie obowiązku przeprowadzenia dowodów na równoważność metod alternatywnych wykorzystywanych w Państwa laboratorium w odniesieniu do metodyk referencyjnych zawartych w stosownych dokumentach legislacyjnych.

Prowadzący szkolenie:
dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Wieloletni pracownik laboratoriów środowiskowych, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.
Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.
Ponadto od lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią oraz zagadnień związanych z walidacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Zakres szkolenia:
*Obszary regulowane prawnie w badaniach środowiskowych
*Obowiązki wykonywania badań akredytowanych w obszarach regulowanych prawnie
*Metodyki referencyjne a metodyki alternatywne w badaniach próbek środowiskowych
*Obowiązek wykazania równoważności metodyk alternatywnych stosowanych w laboratorium badawczym
*Wymagania dokumentu DAB-07 w odniesieniu do badań wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych i innych próbek środowiskowych
*Metody akredytowane w laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich dokumentów legislacyjnych z uwzględnieniem zapisów
dokumentu DAB-07
*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 Listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia rzez ludzi.

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie to: 690 zł netto
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom na szkoleniu :
Podczas szkolenia przydatne będą narzędzia do obliczeń, np. kalkulatory techniczne z funkcjami statystycznymi lub arkusze kalkulacyjne.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji prosimy dokonywać najpóźniej do dnia: 10.11.2017 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji  noclegu (koszty pokrywa zamawiający)

Termin szkolenia:
16.11.2017 r.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o
ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy