Arques Logo

                             Szkolenie:         Obliczenia w laboratorium chemicznym.
                                                         Obliczenia w rutynowych analizach próbek środowiskowych.
                                                         Wykorzystanie wyników z kontroli jakości do walidacji metod
                                                         badawczych oraz szacowania niepewności.

REZERWUJ SZKOLENIE

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zarówno kierownictwa, jak i personelu technicznego chcących ugruntować i poszerzyć wiedzę z podstaw teoretycznych oraz przećwiczyć (w formie zajęć warsztatowych) obliczenia i przeliczenia na podstawie zachodzących podczas wykonywania analiz ilościowych reakcji obejmujących różnorodne metody i techniki badawcze oraz chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat właściwego wykorzystania wyników kontroli jakości do doskonalenia obszarów technicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętności logicznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce laboratoryjnej, tak aby świadomie wykonywać analizy z pełnym zrozumieniem specyfiki danych oznaczeń ilościowych, działając przy tym zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Na szkoleniu przedstawimy w przystępny sposób niezbędne kompendium wiedzy na temat umiejętnego wykorzystywania wyników uzyskiwanych w rutynowej kontroli jakości do walidacji / weryfikacji oraz szacowania niepewności metod badawczych, a także na temat praktycznego zastosowania obliczeń chemicznych i statystycznych w codziennej pracy w laboratorium badawczym.

Dzięki udziałowi w szkoleniu, zdobędą Państwo cenne informacje, jak ułatwić sobie pracę w obszarze technicznym w laboratorium tak, aby niewielkim nakładem pracy mieć walidację i szacowanie niepewności pod kontrolą, a przy tym będą Państwo pracowali z większą świadomością dotyczącą stosowanych przez Państwa obliczeń dokonywanych podczas rutynowych badań określonych parametrów w próbkach środowiskowych.

Prowadzący szkolenie:
*dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Program szkolenia:
*Obliczenia stosowane podczas kontroli jakości rutynowo wykonywanych badań w laboratorium

*Wykorzystanie wyników z kontroli jakości do walidacji / weryfikacji metod badawczych oraz szacowania niepewności

*Przeliczenia dotyczące stężeń roztworów wzorcowych do wykonania krzywych wzorcowych oraz odzysków

*Przeliczanie końcowych wyników bez użycia gotowych wzorów, na podstawie reakcji, jakie zachodzą podczas danej analizy np. w oznaczeniach miareczkowych (kompleksometria, alkacymetria, reakcje redoks, reakcje wytrącania), w oznaczeniach wagowych,  spektrofotometrycznych  itp

Cena szkolenia:
Cena szkolenia to: 650 zł netto
*Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
*W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.
*Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z podatku VAT: (po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia)
1. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.
2.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia
* Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na adres: szkolenia@arques.pl

Co będzie przydatne uczestnikom szkolenia?
Podczas szkolenia przydatne będą narzędzia do obliczeń, np. kalkulatory techniczne z funkcjami statystycznymi lub arkusze kalkulacyjne.

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.
Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem.
Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z VAT, po dołączeniu oświadczenia do formularza zgłoszeń.

Termin szkolenia:
Zostanie ustalony w zależności od ilości chętnych do końca 2015 roku.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES sp.z o.o ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

->Rezerwuj szkolenie<-