Mineralizacja w systemach otwartych i zamkniętych. Przygotowanie próbek do analiz klasycznych i instrumentalnych.

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

Program szkolenia:
1.Wprowadzenie do tematu przygotowania próbek.
2.Rys historyczny i definicje związane z przygotowaniem próbek.
3.Podział sposobów mineralizacji.
4.Omówienie:
*mineralizacji mokrej otwartej
*mineralizacji mokrej zamkniętej,
*mineralizacji suchej zamkniętej,
*mineralizacji suchej otwartej
*oraz używanych reagentów i sprzętu
5.Przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych.
6.Charakterystyka używanych kwasów.
7.Przygotowanie próbek do analiz klasycznych.
8.Porównanie metod roztwarzania próbek oraz wybór najkorzystniejszych z nich.
9.Kontrola wyposażenia używanego do roztwarzania próbek.

Prowadzący szkolenie:
mgr Ewelina Siwek

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Zgłoszeń prosimy dokonywać do: 7.02.2017 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.

Cena szkolenia: 590 zł.
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy wraz z obiadem.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:
10.02.2017 r.
(9:00-16:00)

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
ARQUES Sp.zo.o.
64-800 Chodzież