Arques Logo
Szkolenie: Mineralizacja w systemach otwartych i zamkniętych. Przygotowanie próbek do analiz klasycznych i instrumentalnych.


Rezerwuj szkolenie

Formularz zgłoszeniowy


Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu przygotowania próbek.
2.Rys historyczny i definicje związane z przygotowaniem próbek.
3.Podział sposobów mineralizacji.
4.Omówienie:
*mineralizacji mokrej otwartej
*mineralizacji mokrej zamkniętej,
*mineralizacji suchej zamkniętej,
*mineralizacji suchej otwartej
*oraz używanych reagentów i sprzętu
5.Przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych.
6.Charakterystyka używanych kwasów.
7.Przygotowanie próbek do analiz klasycznych.
8.Porównanie metod roztwarzania próbek oraz wybór najkorzystniejszych z nich.
9.Kontrola wyposażenia używanego do roztwarzania próbek.


Prowadzący szkolenie:
mgr Ewelina Siwek

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Zgłoszeń prosimy dokonywać do: 17.11.2017 r.
Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na  adres:
szkolenia@arques.pl 
lub pocztą na adres ARQUES Sp. z o. o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież.

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu.
Istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia.
Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane

Cena szkolenia: 590 zł.
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy wraz z obiadem.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:
21.11.2017 r.

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
ARQUES Sp.zo.o.
64-800 Chodzież

Rezerwuj szkolenie

Formularz zgłoszeniowy