Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne w zakresie:

„Mikroklimat w środowisku pracy”

Termin: 31.05.2019 r. (nadsyłanie zgłoszeń do 29.05.2019 r.)

Miejsce: ARQUES Sp. z o.o.

Ul. Mostowa 9

64-800 Chodzież

Cena: 1000,00 zł +VAT ( w cenie: bufet kawowy, zimne przekąski, certyfikat uczestnictwa)

Opis: Pomiary zostaną przeprowadzone w dwóch pomieszczeniach:

Pierwsze pomieszczenie – pomiary mikroklimatu umiarkowanego
Drugie pomieszczenie (pomieszczenie wygrzane) – pomiary mikroklimatu gorącego

Uczestnicy otrzymują opis stanowiska pracy, na tej podstawie będą szacowali tempo metabolizmu oraz będą izolacyjność cieplną odzieży .

Szczegółów udziela koordynator ds. szkoleń: Joanna Gil-Czerwień tel. 607 206 290, e-mail: szkolenia@arques.pl