logo-arques-male


       Szkolenie:        Mikrobiologia w przemyśle spożywczym.Teoria i praktyka.
                                  Wprowadzenie metod w odniesieniu do przepisów
                                   regulowanych prawem, kontrola jakości, walidacja
                                   i szacowanie niepewności pomiaru.

REZERWUJ SZKOLENIE

Prowadzący szkolenie:
mgr inż Aneta Koła

Program szkolenia:
Podczas szkolenia zostaną omówione :

Teoria:

*Elementy wpływające na wiarygodność wyników badań
   mikrobiologicznych.
*Kompetencje personelu.
*Kontrola jakości materiałów stosowanych do badań.
*Programy sterowania jakością badań – zapewnienie jakości
   wyników.

 Praktyka:

*Tworzenie programów sterowania jakością, kart kontrolnych,
   obliczenia statystyczne, szacowanie niepewności.

Cena szkolenia:
*Cena szkolenia to: 590 zł netto
   Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy wraz z obiadem.
*W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

*Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z podatku VAT: (po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia)

1. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości       ze środków publicznych.
2.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia
finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia:
* Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na adres: szkolenia@arques.pl

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.

Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi  odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem.
Istnieje możliwość  stosowania stawki zwolnionej z VAT, po dołączeniu oświadczenia do formularza zgłoszeń

Termin szkolenia:
Zostanie ustalony w zależności od ilości chętnych do końca 2015 roku.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o
ul. Mostowa 9

64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

->Rezerwuj szkolenie<-