mgr Katarzyna Olejniczak

W roku 2008 ukończyła studia magisterskie z zakresu chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w firmie zajmującą się doradztwem z zakresu ochrony środowiska. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska gdzie zajmuje się głównie prowadzeniem monitoringu i badań stanu środowiska, określaniem i analizowaniem parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska, prowadzeniem dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach lub jednostkach administracyjnych, przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska (szczególnie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej), przekazywaniem informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym. Posiada dużą wiedzę, praktykę i doświadczenie w tym temacie.