Arques Logo  KAMROL ZDJ„Rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych”.

 

Program konferencji:

9:00-11:30 
prof. dr. hab. Jacek Czekała, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie chemii rolnej.
„Praktyczne podejścia i częste kłopoty w nawożeniu gleb osadami”.
„Problemy z akceptacją i przyrodniczym wykorzystaniem osadów ściekowych”.

11:30-13:30 
Irena Iwanisik – Absolwentka WSI Koszalin – specjalistka technologii wody i ścieków, były technolog w PWIK w Szczecinku.
„Wpływ eksploatatorów na ilość i jakość osadów wytwarzanych na oczyszczalniach ścieków „.
„Wykorzystywanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w kontekście nowego prawa wodnego o podwyższonych opłatach za pobór wody”.

13:30-14:30 
Przerwa obiadowa

14:30-15:30 
mgr inż. Małgorzata Radke – Wieloletni doradca w zakresie ochrony środowiska – ODUM S.C Chodzież
„Zasady prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji osadów ściekowych”
-praktyczne wypełnianie
-karty ewidencji odpadów
-karty przekazania odpadów
-karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych
Zasady przygotowania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych oraz zbiorczego zestawiania danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

15:30-16:30
mgr inż. Katarzyna Stępniak – Wieloletni doradca w zakresie ochrony środowiska – ODUM S.C Chodzież
„Możliwości i ograniczenia w zakresie rolniczego stosowania osadów ściekowych na podstawie akt prawnych”.
– możliwości wykorzystania osadów ściekowych
– obowiązki wytwórców komunalnych osadów ściekowych
– ograniczenia w zakresie stosowania osadów ściekowych
– szczegółowe warunki stosowania osadów ściekowych
– dawkowania osadów stosowanych na gruntach
– zakres, częstotliwość badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów

Informacje dodatkowe:
Rezerwacji należy dokonywać najpóźniej do dnia 25.11.2016 r.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110.
pocztą: ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież

Termin konferencji:
29 Listopad 2016 r.
godz.: 9:00-16:30

Miejsce konferencji:
Siedziba firmy ARQUES: Chodzież, ul. Mostowa 9

Cena konferencji:
490 zł netto

Numery kontaktowe:
Wincenty Rogacki: 604-413-036
Anna Rogacka: 660-489-769
Fabian Mróz: 724-100-034