woda do spożycia, woda powierzchniowa (jezioro), woda podziemna, ścieki oczyszczone – pobieranie ręczne i automatyczne, osad ściekowy, odpad, gleba rolna, gleba przemysłowa