dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Wieloletni pracownik laboratoriów środowiskowych, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.
Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.
Ponadto od lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią oraz zagadnień związanych z walidacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.