dr Agnieszka Pieniak

W roku 2006 ukończyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską z zakresu chemii. Temat pracy doktorskiej związany był z chromatografią planarną i cieczową. Badania wchodzące w skład pracy doktorskiej zostały opublikowane w 15 artykułach oraz przedstawione na konferencjach krajowych i zagranicznych w postaci referatów i posterów.  Po ukończeniu studiów doktoranckich  zaczęła pracować w laboratoriach akredytowanych jako analityk zajmując się głównie analizami chromatograficznymi. Obecnie pracuję jako starszy specjalista w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska i obok analiz chromatograficznych zajmuję się również wdrażaniem nowych metod analitycznych, w tym  metody AT4.  W roku 2013 laboratorium dostało akredytację na oznaczanie AT4. Pani Agnieszka była osobą odpowiedzialną za wdrożenie tej metody i przygotowanie jej do akredytacji. Od tego czasu wykonuję liczne analizy AT4 w odpadach, kompostach i glebach. Posiada dużą wiedzę, praktykę i doświadczenie w tym temacie.