logo-arques-male


                     Szkolenie:        Czynniki przeszkadzające w badaniach.

                                                Czynniki przeszkadzające przy oznaczeniach
                                                klasycznych i   
                                                instrumentalnych próbek środowiskowych.

REZERWUJ SZKOLENIE

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat czynników przeszkadzających w poszczególnych rodzajach matryc próbek środowiskowych, a także umiejętności wykorzystywania tej wiedzy podczas optymalnego doboru sposobów eliminowania lub zmniejszania ich wpływu na wynik analizy badanych parametrów.

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiedzą się Państwo ponadto jak kontrolować wpływ matrycy podczas rutynowo wykonywanych badań w laboratorium.

Pozwoli to Państwu pracować u siebie w laboratorium z większą świadomością problematyki czynników przeszkadzających, chemicznych podstaw ich występowania i chemicznych sposobów ich eliminacji w warunkach laboratoryjnych.


Do kogo kierowane jest szkolenie
Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zwłaszcza personelowi technicznego wykonującemu rutynowo analizy próbek środowiskowych, chcącemu ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu wpływu czynników przeszkadzających na uzyskanie wiarygodnych i miarodajnych wyników badań oraz optymalnych sposobów niwelowania niekorzystnego wpływu tych czynników.

Prowadzący szkolenie:
*dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Program szkolenia
*Selektywność metod i technik oznaczania analitów w próbkach środowiskowych.
*Wpływ poszczególnych matryc próbek środowiskowych na oznaczanie danych parametrów różnymi metodami i technikami badawczymi.
*Przykłady czynników przeszkadzających w analizach próbek środowiskowych oraz sposoby ich eliminowania.
*Wykorzystanie reakcji chemicznych (zobojętniania, wytrącania, kompleksowania , utleniania-redukcji) w eliminowaniu czynników
przeszkadzających.
*Wykorzystanie możliwości aparaturowych w oznaczeniach metodami instrumentalnymi w eliminowaniu czynników przeszkadzających.
*Przygotowanie próbki jako sposób eliminowania czynników przeszkadzających.

Cena szkolenia:
Cena szkolenia to: 635 zł netto
*Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
*W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.


*Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z podatku VAT: (po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia)

1. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.
2.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia:
*
Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na adres
: szkolenia@arques.pl

Informacje  dodatkowe:

W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem.
Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z VAT, po dołączeniu oświadczenia do formularza zgłoszeń.

Termin szkolenia:
Zostanie ustalony w zależności od ilości chętnych do końca 2015 roku.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o  ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

->Rezerwuj szkolenie<-