Arques Logo

Temat szkolenia:

Audit wewnętrzny w laboratorium badawczym – szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Udział w szkoleniu pozwoli na doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego poprzez przypomnienie i utrwalenie posiadanej wiedzy nt. technik auditowania i wymagań dokumentu odniesienia oraz wymagań i polityk PCA.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie jest kierowane do osób, które posiadają certyfikat auditora wewnętrznego w laboratoriach badawczych akredytowanych na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i chciałyby doskonalić swoje umiejętności w tym obszarze.

Program szkolenia:

 • Informacje ogólne. Psychologia auditu.
 • Techniki i cel przeprowadzania auditu.
 • Audit w organizacji macierzystej i na zlecenie.
 • Przygotowanie do auditu.
 • Plan auditu i jego realizacja, w odniesieniu do wymagań auditowanej organizacji oraz dokumentu odniesienia.
 • Auditowanie obszaru technicznego, obserwacja badań i pobierania próbek.
 • Dokumentowanie niezgodności i spostrzeżeń.
  Raport z auditu. Inne działania poauditowe.Termin nadsyłania zgłoszeń:
  Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.04.2018 r. na adres: szkolenia@arques.pl
  fax: 67-28-27-110

  Cena szkolenia:
  Cena szkolenia to 790 zł netto.
  Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy wraz z obiadem.
  W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

  Informacje dodatkowe:
  W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
  Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
  Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszty pokrywa zamawiający)

  Termin szkolenia:
  16.04.2018 r.
  (9:00-16:00)

  Miejsce szkolenia:
  *ARQUES  sp.z o.o
  ul. Mostowa 9
  64-800 Chodzież