Arques Logo

Temat:  Aspekty prawne gospodarki wodno-ściekowej. Pozwolenia wodnoprawne.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami Prawa Wodnego i rozporządzeń wykonawczych.

Uczestnik szkolenia pozna podstawowe obowiązki wynikające z przepisów Prawa Wodnego w tym w szczególności z zakresu korzystania z wód i związane z tym obowiązki dotyczące uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.

Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się:

  • jakie obowiązki, wynikające z Prawa wodnego, na nich spoczywają,
  • jakie pozwolenia wodnoprawne powinni posiadać,
  • w jakich przypadkach potrzebne jest pozwolenie na wprowadzanie ścieków do kanalizacji.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W szczególności: do pracowników przemysłu oraz firm wykonujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, do zlecających przygotowanie wniosku oraz do wszystkich osób pragnących poznać zasady opracowania dokumentacji

Prowadzący szkolenie:
mgr Katarzyna Olejniczak

Program szkolenia:

* Omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, omówienie nowego brzmienia art. 122 Prawa wodnego.

* Omówienie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – rozbiórka, likwidacja urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.

* Omówienie zgłoszeń – nowego instrumentu prawnego w korzystaniu z wód (działania podlegające zgłoszeniu, dokumenty niezbędne do złożenia zgłoszenia, organy właściwe w sprawach zgłoszenia).

*Omówienie nowego brzmienia art. 124  – zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

* Operat wodnoprawny – wymogi formalne, zawartość operatu; rodzaje operatów.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Cena szkolenia: 590 zł.
Podana cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:
2 Czerwca 2017 r.
(9:00-16:00)

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
Firma ARQUES
64-800 Chodzież