Termin szkolenia

Do ustalenia z zamawiającym

Godz. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia

Szkolenie dla dowolnej liczby pracowników przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu przez niego wskazanym – miejsce wykonywania analiz AT4 systemem OxiTop Control

Program szkolenia

 • Podstawy teoretyczne i podstawowe definicje w analizie aktywności oddechowej AT4
 • Parametr AT 4 w aspekcie wymagań dotyczących mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
 • Oznaczanie AT 4 systemem OXiTop Control
 • Budowa systemu pomiarowego
 • Zasada pomiaru i ocena wyników
 • Przygotowanie próby do analizy AT4
 • Wskazówki praktyczne w analizie AT4
 • Rozwiązywanie podstawowych  problemów związanych z analizą AT4
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Demonstracja analizy AT4 systemem OxiTop Control
 • Analiza jakościowa i  ilościowa na podstawie przykładowych wyników otrzymanych z analizy odpadów systemem OXiTop Control.

Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom na szkoleniu: kalkulator

Do kogo kierowane jest szkolenie
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników laboratoriów chemicznych, którzy posiadają własny sprzęt  i przygotowują się do wdrożenia metody AT4 systemem OxiTop Control lub którzy już wykorzystują technikę i chcą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności oraz chcą się dowiedzieć, jak w praktyce rozwiązać problemy napotykane w trakcie codziennej pracy.

Cena szkolenia

3000,00 zł netto + 23% VAT

Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad. Uczestnik szkolenia otrzymuje w dniu szkolenia Fakturę z 14-sto dniowym terminem płatności.

Informacji dotyczących organizacji szkolenia udziela: Joanna Gil-Czerwień koordynator ds. szkoleń Tel. 607-206-290 szkolenia@arques.pl