Szkolenie, które łączy ze sobą aż cztery tematy rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do około godziny 16:00 (przerwa obiadowa około godziny 13:00)

Krótko o tematach które zostaną poruszone:

1) „Pobieranie próbek środowiskowych – nie taka prosta sprawa”
Jak poprawnie pobrać próbę ścieków, wód wodociągowych, powierzchniowych, podziemnych, osadów, odpadów, gleb rolnych oraz przemysłowych. Sprzęt potrzebny do pobierania próbek.

2) „Utrwalanie pobieranych próbek środowiskowych”
Zmiana właściwości pobranej próbki na skutek zachodzących procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych.
Utrwalanie próbek jako sposób zapobiegania niekorzystnym procesom i reakcjom w próbkach środowiskowych
czyniących próbkę.
Dobór odpowiedniego pojemnika, sposobu jego napełniania oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w miejscu   pobrania.
Dobór odpowiedniego pojemnika oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w laboratorium po dostarczeniu
próbki nieutrwalonej przez klienta.
Techniki utrwalania próbek w oparciu o normę PN-EN ISO 5667-3:2013-5 oraz o obowiązujące normy na
oznaczenie poszczególnych parametrów w próbkach środowiskowych.

3) „Czynniki przeszkadzające w analizach klasycznych i instrumentalnych oraz obliczanie wyników z badań”

4) „Audit pionowy zlecenia – od pobierania próbek do wydania wyników z badań” 
Zostaną omówione następujące zagadnienia:
*System zarządzania w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
*Dokumenty PCA
*Norma PN-EN ISO/IEC 17025-wymagania dotyczące zarządzania
*Podwykonawstwo
*Przegląd umowy
*Przegląd wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025
*Sprawozdania z badań
*Personel – kryteria dla personelu wykonującego badania, autoryzującego sprawozdania
*Audit realizacji zlecenia

 

mgr Ewelina Siwek – Kierownik laboratorium, auditor wewnętrzny, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w laboratorium oraz w prowadzeniu szkoleń dla pracowników laboratoriów i pracowników odpowiedzialnych za kontrolę jakości w zakładach produkcyjnych.