Szkolenia

sala-wykladowa

„Człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przedsiębiorstwa.” Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budujących silną pozycję przedsiębiorwa na dynamicznie zmieniających się rynkch. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej prowadzi do tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu szeroki zakres szkoleń systemowych i laboratoryjnych i zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją szkoleń. Aktualny plan szkoleń znajdą Państwo w zakładce harmonogram szkoleń.

Naszym największym atutem jest organizacja praktycznych szkoleń i warsztatów. Poza przekazywaniem wiedzy, teoretycznym rozwiązywaniem problemów, umożliwiamy naszym Klientom praktyczne zapoznanie się z zagadnieniem poprzez zajęcia w laboratorium czy różnego rodzaju zakładach.

Dysponujemy własnym zapleczem szkoleniowym oraz laboratorium aplikacyjnym. Dzięki temu, osobom uczestniczącym w szkoleniach, zapewniamy nowoczesne sale dydaktyczne, dostęp do sprzętu laboratoryjnego, zaplecze hotelowe, panel dyskusyjny oraz opiekę merytoryczna po szkoleniach. Nasza kadra szkoleniowa  (wykładowcy Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu w Poznaniu, pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji, pracownicy laboratoriów oraz niezależni specjaliści) gwarantuje Pańswtu zdobycie praktycznej, aktualnej, a często nowatorskiej wiedzy, którą od razu z powodzeniem można wdrożyć w przedsiębiorswie.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych klientów, przygotowujemy również szkolenia na specjalne zamówienie w siedzibie Klienta.

Adresaci szkoleń

Nasze szkolenia dedykowane są przede wszystkim pracownikom laboratoriów – analitykom, technikom, próbkobiorcom, specjalistom, kadrze kierowniczej (zarówno technicznej jak i do spraw jakości).

 Dodatkowe informacje

 Istnieje podstawa prawna, która umożliwia zastosowanie stawki zwolnionej z podatku VAT:

a) na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych;

b) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. § 13, ust. 1, pkt. 20 zwalnia się od podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jeśli Państwa Instytucja spełnia któryś z powyższych wymagań, prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas oświadczenia, celem zostosowania stawki zwolnionej z VAT.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń znajdą Państwo w zakładce Ogólne Warunki Świadczenia Usług – szkolenia.