Jako, że człowiek uczy się całe życie…

utworzone przez | kwi 15, 2022 | Aktualności, Home, Szkolenia | 0 komentarzy

30.03.2022r. i 31.03.2022r. w siedzibie Centrum Szkoleniowo-Badawczego odbyły się szkolenia, których tematem było pobieranie próbek gleby rolnej zgodnie z wytycznymi norm PN-R-04031:1997 oraz PN- ISO 10381-4:2007 -Szkolenie teoretyczne z warsztatami (pobieranie próbek gleby o strukturze naruszonej) oraz pobieranie próbek gleby z terenów miejskich i przemysłowych w celu określenia występowania zanieczyszczenia gleby zgodnie z wytycznymi normy PN- ISO 10381-5:2009- Szkolenie teoretyczne z warsztatami (pobieranie próbek gleby o strukturze naruszonej). W programie szkoleń uwzględniono wszystkie wymagania norm w zakresie pobierania próbek gleby, wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2022 po. 89) oraz Ustawy o Odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) wybór pojemników, postępowanie z próbkami i transportowanie, potwierdzanie ważności wyników w zakresie pobierania próbek, najczęściej pojawiające się problemy podczas pobierania próbek gleby rolnej, pokaz pobierania próbek gleby rolnej przy użyciu świdra glebowego, szpadla oraz laski glebowej (pobieranie próbek metodami niszczącymi).

Na koniec odbyła się dyskusja na temat praktycznych problemów.

Wszystkim uczestnikom szkoleń serdecznie dziękujemy za tak liczny udział!

About Redaktor Arques

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *