Utrwalanie próbek środowiskowych w terenie oraz w laboratorium.

utworzone przez | wrz 25, 2015 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Arques Logo


                          
Szkolenie: Utrwalanie próbek środowiskowych.
                                               Utrwalanie próbek w terenie oraz w laboratorium.  NOWOŚĆ !!!

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat istoty utrwalania próbek środowiskowych oraz możliwych sposobów ich utrwalania, w zależności od rodzaju badanych parametrów oraz optymalizacji procesu utrwalania, zarówno w miejscu pobierania próbek, jak i w laboratorium po dostarczeniu próbek nieutrwalonych. Odpowiemy na pytanie dlaczego należy utrwalać pobrane próbki i jakie procesy chemiczne i fizyczne mają miejsce podczas danego sposobu utrwalania. Biorący udział w szkoleniu poznają także wpływ niewłaściwego utrwalenia próbek i niewłaściwego ich transportu na uzyskane wyniki analiz i na wielkość błędu, dzięki czemu podniosą swoje kompetencje w zakresie właściwego przygotowania próbek do badań. Po szkoleniu słuchacze z większą świadomością procesów zachodzących w pobranych próbkach będą wykonywali rutynowe badania próbek środowiskowych, tak aby uzyskiwać miarodajne wyniki analiz.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w laboratoriach pobierających i badających próbki środowiskowe, zwłaszcza personelowi technicznego wykonującemu rutynowo analizy próbek środowiskowych, chcącemu ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu istoty utrwalania próbek oraz wpływu tego procesu na uzyskanie miarodajnych wyników badań.

Prowadzący szkolenie:
* dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Program szkolenia:
Zmiana właściwości pobranej próbki na skutek zachodzących procesów chemicznych, fizycznych i biologicznych.

Źródła potencjalnych zmian składu próbki.

Utrwalanie próbek jako sposób zapobiegania niekorzystnym procesom i reakcjom w próbkach środowiskowych czyniących próbkę niereprezentatywną.

Dobór odpowiedniego pojemnika, sposobu jego napełniania oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w miejscu pobrania.

Dobór odpowiedniego pojemnika oraz odpowiedniej metody utrwalania próbki w laboratorium po dostarczeniu próbki nieutrwalonej przez klienta.

Utrwalanie fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne próbek środowiskowych.

Techniki utrwalania próbek w oparciu o normę PN-EN ISO 5667-3:2013-5 oraz o obowiązujące normy na oznaczenie poszczególnych parametrów w próbkach środowiskowych.


Cena szkolenia:
Cena szkolenia to 635 zł netto
*Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
*W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.
*Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z podatku VAT:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.
2.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia 09.10.2015r.
* Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na adres: szkolenia@arques.pl

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi  odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem.
Istnieje możliwość  stosowania stawki zwolnionej z VAT, po dołączeniu oświadczenia do formularza zgłoszeń

Informacja o tym co może być przydatne uczestnikom na szkoleniu:
Podczas szkolenia przydatna będzie elementarna wiedza na temat znanych dotąd sposobów utrwalania próbek dla danych metod badań próbek środowiskowych.

Termin szkolenia:
*15 październik 2015 r.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o  ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

 

About Arques

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *