Polityka Jakości

Polityka Jakości ARQUES sp. z o.o.

Najwyższe Kierownictwo firmy deklaruje następujące cele jakościowe:

  • realizację usług na najwyższym poziomie jakościowym zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz przepisami prawa.
  • laboratorium stosuje udokumentowane i sprawdzone metody badawcze, całe wyposażenie pomiarowe i pomocnicze jest odpowiednio nadzorowane oraz zapewniona jest spójność pomiarowa
  • wyniki badań i PT/ILC są poufne, prawa własności klienta wraz z ochroną danych osobowych są zapewnione i odpowiednio chronione
  • zaangażowanie całego personelu w intensywny rozwój firmy oraz budowanie wiarygodnej pozycji na rynku
  • dbałość o klienta i jego interesy
  • ciągle doskonalenie kompetencji personelu