Harmonogram szkoleń 2016

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniach <– POBIERZ

!!!  Druga konferencja pod tytułem:  „Rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych” – 29.11.2016 r. <– zobacz więcej  !!!

–> wersja w PDF <–

ZAPRASZAMY !!!

Wszystkie szkolenia, które znajdują się w harmonogramie na 2016 r. będą również dostępne w roku 2017 – należy o tym pamiętać planując budżet 

 

Tabela o ID 10 nie istnieje.

Z każdego szkolenia istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia.
1. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.
2.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.