Szkolenie indywidualne – praktyczne dla zaawansowanych Absorpcyjna Spektrometria Atomowa (Atomic Absorpion Spectrometry – AAS) 2019 r.

Badania biegłości połączone ze Szkoleniem doskonalącym dla pracowników pobierających próbki 15-16.04.2019 r.

Szkolenie teoretyczno – praktyczne

Absorpcyjna Spektrometria Atomowa 11-12.05.2016 r.