Laboratorium Chemiczne

Badania Laboratoryjne

Centrum szkoleniowo- badawcze  Arques Sp. z o. o. jest jednostką posiadającą zarówno chemiczne laboratorium badawcze oraz laboratorium aplikacyjne.

Laboratorium badawcze oferuje :

 • badania wód i ścieków
 • badania osadów ściekowych wraz z wyliczeniem dawki osadu
 • badanie gleb rolnych i przemysłowych
 • badania odpadów różnego typu wraz z opracowaniem kart charakterystyki

Kompetencje naszych pracowników są stale podnoszone poprzez udział w różnego typu sympozjach naukowych oraz potwierdzane poprzez kontrole jakości zarówno wewnętrzną jaki zewnętrzną.

Laboratorium aplikacyjne oferuje:

 

Praktyczne warsztaty w  zakresie badań fizykochemicznych, metodami klasycznymi i instrumentalnymi

Wprowadzanie nowych metod badawczych:

 • testy spektrofotometryczne ( ChZT, BzT, Fosfor, OWO itd…)
 • oznaczanie AT4
 • badanie odpadów ( komunalnych, żużli, popiołów )
 • morfologia odpadów

Użycie nowoczesnego sprzętu pomiarowego:

 • spektrofotometr UV-Vis, spektrfotometr FTIR
 • blok grzewczy otwarty z własnym systemem wentylacji
 • mineralizator mikrofalowy
 • piec muflowy do spalania
 • spektrometr absorpcji atomowej
 • młynek kriogeniczny
 • stapiarka

Ze względu na współpracę z firmą MSSpectrum oraz posiadanie nowoczesnego wyposażenia min. firmy Agilent, SCP, jesteśmy do całkowitej dyspozycji klientów, którzy chcą zgłębiać swoją wiedzę  a także tych, którzy przed zakupem nowego wyposażenia chcą sprawdzić jego działanie.

Katalog sprzętu MSSpektrum PDF