Obliczenia w laboratorium chemicznym oraz czynniki przeszkadzające w badaniach próbek środowiskowych.

utworzone przez | gru 14, 2015 | Szkolenia | 1 komentarz

Arques Logo

Szkolenie: „Obliczenia w laboratorium chemicznym oraz
                        czynniki przeszkadzające w badaniach próbek
                        środowiskowych”

(Rozwinięcie tematu: Obliczenia w laboratorium chemicznym. Obliczenia w rutynowych analizach próbek środowiskowych. Wykorzystanie wyników z kontroli jakości do walidacji metod badawczych oraz szacowania niepewności.
Czynniki przeszkadzające w badaniach. Czynniki przeszkadzające przy oznaczeniach klasycznych i instrumentalnych próbek środowiskowych.)

 

–> Rezerwuj szkolenie <–

Pobierz formularz zgłoszeniowy


Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zarówno kierownictwa, jak i personelu technicznego chcących ugruntować i poszerzyć wiedzę z podstaw teoretycznych oraz przećwiczyć (w formie zajęć warsztatowych) obliczenia i przeliczenia na podstawie zachodzących podczas wykonywania analiz ilościowych reakcji obejmujących różnorodne metody i techniki badawcze oraz chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat właściwego wykorzystania wyników kontroli jakości do doskonalenia obszarów technicznych.
Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat czynników przeszkadzających w poszczególnych rodzajach matryc próbek środowiskowych, a także umiejętności wykorzystywania tej wiedzy podczas optymalnego doboru sposobów eliminowania lub zmniejszania ich wpływu na wynik analizy badanych parametrów.
Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiedzą się Państwo ponadto jak kontrolować wpływ matrycy podczas rutynowo wykonywanych badań w laboratorium.
Pozwoli to Państwu pracować u siebie w laboratorium z większą świadomością problematyki czynników przeszkadzających, chemicznych podstaw ich występowania i chemicznych sposobów ich eliminacji w warunkach laboratoryjnych.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia posiądą umiejętności logicznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce laboratoryjnej, tak aby świadomie wykonywać analizy z pełnym zrozumieniem specyfiki danych oznaczeń ilościowych, działając przy tym zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.
Na szkoleniu przedstawimy w przystępny sposób niezbędne kompendium wiedzy na temat umiejętnego wykorzystywania wyników uzyskiwanych w rutynowej kontroli jakości do walidacji / weryfikacji oraz szacowania niepewności metod badawczych, a także na temat praktycznego zastosowania obliczeń chemicznych i statystycznych w codziennej pracy w laboratorium badawczym.
Dzięki udziałowi w szkoleniu, zdobędą Państwo cenne informacje, jak ułatwić sobie pracę w obszarze technicznym w laboratorium tak, aby niewielkim nakładem pracy mieć walidację i szacowanie niepewności pod kontrolą, a przy tym będą Państwo pracowali z większą świadomością dotyczącą stosowanych przez Państwa obliczeń dokonywanych podczas rutynowych badań określonych parametrów w próbkach środowiskowych.
Szkolenie dedykowane jest pracownikom zatrudnionym w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zwłaszcza personelowi technicznego wykonującemu rutynowo analizy próbek środowiskowych, chcącemu ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu wpływu czynników przeszkadzających na uzyskanie wiarygodnych i miarodajnych wyników badań oraz optymalnych sposobów niwelowania niekorzystnego wpływu tych czynników.

Prowadzący szkolenie:
*dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Program szkolenia:
*Obliczenia stosowane podczas kontroli jakości rutynowo wykonywanych badań w laboratorium
*Wykorzystanie wyników z kontroli jakości do walidacji / weryfikacji metod badawczych oraz szacowania niepewności
*Przeliczenia dotyczące stężeń roztworów wzorcowych do wykonania krzywych wzorcowych oraz odzysków
*Przeliczanie końcowych wyników bez użycia gotowych wzorów, na podstawie reakcji, jakie zachodzą podczas danej analizy np. w oznaczeniach miareczkowych (kompleksometria, alkacymetria, reakcje redoks, reakcje wytrącania), w oznaczeniach wagowych,  spektrofotometrycznych  itp.
*Selektywność metod i technik oznaczania analitów w próbkach środowiskowych.
*Wpływ poszczególnych matryc próbek środowiskowych na oznaczanie danych parametrów różnymi metodami i technikami badawczymi.
*Przykłady czynników przeszkadzających w analizach próbek środowiskowych oraz sposoby ich eliminowania.
*Wykorzystanie reakcji chemicznych (zobojętniania, wytrącania, kompleksowania , utleniania-redukcji) w eliminowaniu czynników
przeszkadzających.
*Wykorzystanie możliwości aparaturowych w oznaczeniach metodami instrumentalnymi w eliminowaniu czynników przeszkadzających.
*Przygotowanie próbki jako sposób eliminowania czynników przeszkadzających.

Cena szkolenia: 
Cena szkolenia to:  890 zł netto.
*Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiady.
*W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego
samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia: 4.12.2017
* Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na adres: szkolenia@arques.pl

Co będzie przydatne uczestnikom szkolenia?
Podczas szkolenia przydatne będą narzędzia do obliczeń, np. kalkulatory techniczne z funkcjami statystycznymi lub arkusze kalkulacyjne.

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z podatku VAT po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia.
1. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.
2.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Termin szkolenia:   11-12.12 2017 r

Miejsce szkolenia:
*ARQUES sp.z o.o ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Rezerwuj szkolenie

 

About Arques

1 komentarz

  1. Laborant

    Temat który może się przydać w życiu Laboranta!
    Godne uwagi szkolenie!

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *