+48 67 342 66 20 info@arques.pl

Harmonogram Szkoleń 2019 r.

Szukasz szkoleń dla swoich pracowników? Zrobimy to za Ciebie! Wystarczą 3 proste kroki!

 1. Przygotuj nam swoje potrzeby szkoleniowe wraz z wszystkimi wymaganiami i przekaż je do  Koordynatora szkoleń
 2. W przeciągu 7 dni otrzymasz propozycję szkoleń
 3. Wybierz szkolenia dla siebie i umów się na dogodne terminy

Sierpień

Pobieranie próbek powietrza za pomocą przyrządów o szybkim odczycie i ocena narażenia na czynniki chemiczne

Do kogo szkolenie jest skierowane?

Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.

Program szkolenia

 1. Klasyfikacja substancji chemicznych i działanie na organizm oraz ocena efektu toksyczności
 2. Obowiązujące akty prawne i normy
 3. Przyrządy o szybkim odczycie
 4. Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, gazy wzorcowe
 5. Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu zgodnie z uwzględnieniem normy PN-EN 45544-1:2015
 6. Instrukcja oceny narażenia na gazy toksyczne za pomocą przyrządów o szybkim odczycie
 • Strategia pobierania próbek powietrza
 • Ocena narażenia
 • Interpretacja wyników
 1. Walidacja, potwierdzenie metody oceny narażenia na gazy toksyczne za pomocą przyrządów o szybkim odczycie
 • Selektywność metody
 • Zmienność linii zerowej
 • Całkowita niepewność
 • Granica oznaczenia ilościowego
 • Liniowość metody
 • Zakres metody
 1. Niepewność metody badawczej
 • Źródła niepewności
 • Obliczenie składników niepewności metodami statystycznymi (szacowanie typu A)
 • Inne źródła danych o niepewności z uwzględnieniem normy PN-EN 45544-1:2015 (szacowanie typu B)
 • Złożona niepewność standardowa
 • Niepewność rozszerzona
 • Zapisywanie wyniku pomiaru z niepewnością
 1. Ćwiczenie praktyczne, potwierdzenie metody CO, NO, NO2 na podstawie świadectwa wzorcowania miernika

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • pobierania próbek powietrza za pomocą przyrządów o szybkim odczycie
 • sprawdzenia aparatury pomiarowej
 • wyznaczenia wskaźnika narażenia
 • określenia niepewności aparatury pomiarowej i niepewności metody badawczej
 • walidowania metody badawczej

Warsztaty praktyczne ukierunkowane na Podejście procesowe oraz analizę ryzyk i szans w obszarze środowiska pracy w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 rozszerzają doświadczenie uczestników przez:

 • szczegółowe omówienie procesów i ich powiązań oraz przygotowanie „Kart procesu” dla wszystkich zidentyfikowanych procesów
 • identyfikację ryzyk i szans oraz ich analizę
 • praktyczne wykonanie najistotniejszych ryzyk i szans

Notka o Prelegentach

Andrzej Uzarczyk

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wieloletni pracownik Laboratorium Badań środowiska pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku i wieloletni wykładowca. Autor publikacji i programów komputerowych z zakresu czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Ewelina Siwek

Wieloletni Kierownik Laboratorium badań środowiskowych. Czynny audytor systemu zarzadzania oraz obszaru technicznego w zakresie pobierania oraz badania próbek zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Posiada  doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz audytów wewnętrznych. W swojej wieloletniej pracy przez proces akredytacji przeprowadziła od podstaw 5 laboratoriów badawczych, funkcjonujących do dnia dzisiejszego. Przewodnicząca Grupy roboczej ds. materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych utworzonej w GUM.

Termin: 12.08.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 650,00 zł netto

Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas

Do kogo szkolenie jest skierowane?

Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.

Program szkolenia

 1. ODBIÓR WRAŻEŃ DŹWIĘKOWYCH I ICH WPŁYW NA CZŁOWIEKA
 2. POJĘCIA I DEFINICJE
 3. WARTOŚCI NORMATYWNE
 4. METODA BADAWCZA
 • Akty prawne
 • Przyrządy pomiarowe
 • Wzorcowanie mierników hałasu i kalibratorów akustycznych, przegląd świadectw wzorcowania
 • Instrukcja sprawdzenia i kalibracji miernika hałasu
 • Pomiary hałasu do oceny ekspozycji zawodowej
 • Pomiary zorientowane na zadania
 • Pomiary zorientowane na pracę
 • Pomiar całodniowy
 1. INSTRUKCJA BADAWCZA DLA POMIARÓW ZORIENTOWANYCH NA ZADANIA
 2. WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
 3. NIEPEWNOŚĆ METODY BADAWCZEJ
 4. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA METODY ZORIENTOWANEJ NA ZADANIA
 5. HAŁAS INFRADŹWIĘKOWY

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • pomiarów hałasu akustycznego na stanowiskach pracy
 • sprawdzenia aparatury pomiarowej
 • wyznaczenia wskaźnika narażenia
 • określenia niepewności aparatury pomiarowej i niepewności metody badawczej
 • walidowania metody badawczej

Warsztaty praktyczne ukierunkowane na Podejście procesowe oraz analizę ryzyk i szans w obszarze środowiska pracy w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 rozszerzają doświadczenie uczestników przez:

 • szczegółowe omówienie procesów i ich powiązań oraz przygotowanie „Kart procesu” dla wszystkich zidentyfikowanych procesów
 • identyfikację ryzyk i szans oraz ich analizę
 • praktyczne wykonanie najistotniejszych ryzyk i szans

Notka o Prelegentach

Andrzej Uzarczyk

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wieloletni pracownik Laboratorium Badań środowiska pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku i wieloletni wykładowca. Autor publikacji i programów komputerowych z zakresu czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Ewelina Siwek

Wieloletni Kierownik Laboratorium badań środowiskowych. Czynny audytor systemu zarzadzania oraz obszaru technicznego w zakresie pobierania oraz badania próbek zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Posiada  doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz audytów wewnętrznych. W swojej wieloletniej pracy przez proces akredytacji przeprowadziła od podstaw 5 laboratoriów badawczych, funkcjonujących do dnia dzisiejszego. Przewodnicząca Grupy roboczej ds. materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych utworzonej w GUM.

Termin: 05.08.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 650,00 zł netto

Maj

Czy Laboratoria badające i pobierające próbki odpadów mają łatwiej? DAB-11

Wymagania dokumentu DAB-11 – Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów. Dokument  DAB-11 został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek odpadów i badania chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne oraz badania właściwości fizycznych odpadów w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów.

Wykładowcą szkolenia będzie Ewelina Siwek:

 • Wieloletni Kierownik Laboratorium badań środowiskowych
 • Czynny audytor systemu zarządzania oraz obszaru technicznego w zakresie pobierania oraz badania próbek zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Posiada  doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz audytów wewnętrznych
 • W swojej wieloletniej pracy przez proces akredytacji przeprowadziła od podstaw 5 laboratoriów badawczych, funkcjonujących do dnia dzisiejszego
 • Przewodnicząca Grupy roboczej ds. materiałów odniesienia substancji czystych i matrycowych utworzonej w GUM

Termin: 31.05.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 500,00 zł netto

Szkolenie zamknięte - praktyczne dla zaawansowanych z zakresu FAAS

Szkolenie praktyczne

 • Przygotowanie próbek:
  • Mineralizacja
  • Omówienie mineralizacji mokrej otwartej, mokrej zamkniętej, suchej otwartej, suchej zamkniętej oraz używanych reagentów i sprzętu
  • Charakterystyka używanych kwasów
  • Porównanie metod roztwarzania próbek oraz wybór najkorzystniejszych z nich
 • Kontrola wyposażenia używanego do roztwarzania i analizy próbek
 • Oznaczanie przygotowanej  próbki na sprzęcie firmy AGILENT i SCP SCIENCE
 • Praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy tj. roztworzenie próbek, wprowadzenie wybranej metody FAAS, tworzenie kart Shewharta, kart rozstępów, planów oraz wykazów sterowania jakością w odniesieniu do metod FAAS, elementy walidacji metody w praktyce.

Termin: 17.05.2019 r. 

Miejsce: Chodzież

Cena: 1300,00 zł netto

Podejście procesowe do zarządzania pracą Laboratorium w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie teoretyczne

 • Omówienie podstawowych zmian zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Omówienie ogólnych wymagań dotyczących procesów zidentyfikowanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Analiza ryzyk i szans

Warsztaty

 • Szczegółowe omówienie procesów i ich powiązań oraz przygotowanie „Kart procesu” dla wszystkich zidentyfikowanych procesów
 • Identyfikowanie ryzyk i szans oraz ich analiza
 • Praktyczne wykonanie najistotniejszych ryzyk i szans

Termin: 20-21.05.2019 r. 

Miejsce: Chodzież

Cena: 950,00 zł netto

Kwiecień

Szkolenie doskonalące dla pracowników pobierających próbki środowiskowe

Uwzględnienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025-02:2018

 • Omówienie podstawowych zmian zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do pobierania próbek
 • Omówienie ogólnych wymagań dotyczących procesów zidentyfikowanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ze szczególnym uwzględnieniem pobierania próbek w tym: pobieranie próbek środowiskowych – wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb przemysłowych, gleb rolnych, odpadów; utrwalanie pobieranych próbek środowiskowych; czynniki przeszkadzające w analizach klasycznych i instrumentalnych oraz obliczanie wyników z badań; audyt pionowy zlecenia – od pobierania próbek do wydania wyników z badań
 • Identyfikowanie ryzyk i szans związanych z pobieraniem próbek oraz ich analiza

Termin: 15.04.2019 r.

Miejsce: Chodzież

Cena: 500,00 zł netto

Już od lutego zaczynamy cykl szkoleń otwartych. Szkolenia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach gwarantują Państwu pełną satysfakcję. Dodatkowo, każdy z uczestników ma nieograniczony dostęp do konsultacji w ramach odbytego szkolenia.