+48 67 342 66 20 info@arques.pl
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań PT/ILC na rok 2019. Oferujemy Państwu szeroki zakres badań PT/ILC dostosowany do wymagań ujętych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

Lp. Nazwa Programu Analizowane parametry Runda Ceny Szczegóły
1. Enviromental WS-1 (woda powierzchniowa) pH, Fe, Mn,zawiesina ogólna, chlorki,fluorki,siarczany, azot ogólny,azot amonowy,fosfor ogólny Runda I 05.03.2019 r. Runda II 30.10.2019 r. 495 zł pobierz program
2. Enviromental E-2 (ścieki) ChZT, zawiesina ogólna, siarczany, azot ogólny, fosfor ogólny, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr,Hg Runda I 12.04.2019 r. Runda II 25.10.2019 r. 495 zł pobierz program
3. Enviromental SR-3 (gleba rolna) pH, fosfor przyswajalny, sucha masa, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg Runda I 05.03.2019 r. Runda II 14.11.2019 r. 500 zł pobierz program
4. Enviromental SI-4 (gleba przemysłowa) pH, sucha masa, metale: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg Runda I 10.05.2019 r. Runda II 04.10.2019 r. 690 zł pobierz program
5. Enviromental SS-5 (osad ściekowy) pH, sucha masa, substancje organiczne, azot ogólny, fosfor ogólny,metale: Pb, Cd, Ni, Zn,Cu,Cr, Hg, Ca, Mg Runda I 10.04.2019 r. Runda II 27.09.2019 r. 500 zł pobierz program
6. Enviromental WM-6 (odpad kod 19 08 02) pH, sucha masa, substancje organiczne, podstawowy test wymywania: chlorki, siarczany, fluorki, metale: Pb, Cd, Ni, Zn,Cu, Cr, Hg,Ca, Mg, Mo,Ba,As,Se; TDS Runda I 4.10.2019 r. 700 zl pobierz program
7. Enviromental W-7 (woda do spożycia) pH, przewodność, barwa, mętność, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, siarczany Runda I 08.03.2019 r. Runda II 11.12.2019 r. 495 zł pobierz program
8. Enviromental SC-8 (pobieranie próbek) woda do spożycia, woda powierzchniowa (jezioro), woda podziemna, ścieki oczyszczone - pobieranie ręczne i automatyczne Runda I 16.04.2019 r. od 110 zł pobierz program
9. Enviromental SC-9 (pobieranie próbek) osad ściekowy, odpad, gleba rolna, gleba przemysłowa Runda I 17.04.2019 r. od 150 zł pobierz program
10. Sanitation INO-10 (pomiary środowiska pracy) hałas na stanowiskach pracy, hałas zewnętrzny, drgania ogólne i miejscowe, oświetlenie,pyły, wydatek energetyczny, mikroklimat Runda I 7-8.03.2019 r. 590 zł pobierz program